Odštampajte ovu stranicu

U Beloj Crkvi u toku je sanitarna seča stabala

Autor :  Nov 30, 2018

U Beloj Crkvi obavlja se sanitarna seča stabala. 

Na poslovima sanitarne seče angažovane su ekipe SPZUR Elektron.