Članci poređani po datumu: Petak, 04 Januar 2019

Od početka 2019. godine, građanima, privredi i državi omogućen je uvid u poreske obaveze "na klik"  preko - Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.


Tako da od 1. januara građani preko interneta mogu  da pristupe bazi podataka, da pogledaju svoje dugovanje za porez na imovinu i da ga elektronski plate.

Građani će uvid u poreske obaveze moći da dobiju jednostavnim unosom JMBG, a ova usluga će biti omogućena i pravnim licima koje će podatke dobijati unosom jedinstvenog poreskog PIB broja. 

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije nalazi se OVDE, a osim poreza na imovinu, tu senalaze i podaci o samodoprinosima i ekološkim i komunalnim taksama.

Objavljeno u Vesti
Od 1. januara 2019. godine stranke su oslobođene plaćanja svih sudskih taksi, ako spor reše medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Ako stranke pred sudovima u Srbiji do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, biće oslobođeni plaćanja svih sudskih taksi.

Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama  koji je 1. januara 2019. godine stupio na snagu.

Ovim izmenama odlaže se naplata sudske takse kako bi se strankama ostavila mogućnost da i po pokretanju sudskog postupka još jednom dodatno razmotre mirno rešenje nastalog spora.

- Ukoliko stranke do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, oslobađaju se od plaćanja svih sudskih taksi".

Oslobađanje stranaka od plaćanja sudskih taksi u slučajevima mirnog rešavanja spora, ali i u slučajevima okončanja parničnog postupka sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva, a u cilju pravičnog tretmana stranaka u parničnom postupku - jedan je od osnovnih ciljeva donošenja ovih izmena objašnjavaju nadležni.

Kako kažu u Ministarstvu pravde, cilj je da se na ovaj način podstaknu alternativni načini rešavanja sporova, što će "komšijama" koji se spore "oko međe" omogućiti da ukoliko se najzad dogovore, ne plate takse koje su se godinama "množile".

Jedan od efekata ovih izmena, kako očekuju u ministarstvu, trebalo bi da bude rasterećenje sudova, posebno osnovnih sudova u kojima je povećan priliv predmeta koji se pre svega odnose na takozvane "masovne sporove", potraživanja protiv države, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća čiji je osnivač država i drugih organizacija i pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta.

Izvor i naslovna fotografija : Ministarstvo pravde

Objavljeno u Vesti