Alibunar
24.02.2018
Alibunar zajedno sa gradovima i opštinama do smanjenja rizika od elementarnih nepogoda
Opština Alibunar potpisala je Protokol o saradnji gradova i opština u slivu Velike Morave i slivu go...
Opširnije...
24.02.2018
UPOZORENJE: Opasne vremenske prilike narednih dana širom Srbije
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije, izdalo je upozorenje za javnost, na...
Opširnije...
23.02.2018
Uskoro Nacionalna matura u Srbiji - uslov za upis na fakultet
Đa­ci ko­ji su u te­ku­ćoj škol­skoj go­di­ni upi­sa­li ne­ku od če­tvo­ro­go­di­šnjih sred­njih š...
Opširnije...
23.02.2018
MUP: Konkurs za prijem kandidata u COPO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis polaznika u Centar ...
Opširnije...
22.02.2018
Novi konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao...
Opširnije...
22.02.2018
U Alibunaru održana 51. sednica Opštinskog veća
U Alibunaru je održana 51. sedinca Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag ...
Opširnije...